Tuyển dụng

Vilas IMS quản lý, vận hành và thực thi Marketing cho các dự án thuộc lĩnh vực Web3 và các lĩnh vực truyền thống.

Ví mỗi dự án là một tinh cầu mới cần khám phá, kiến thiết và xây dựng, V-IMS là trạm dừng trong vũ trụ bao la; còn bạn là nhà du hành cho chuyến đi kế tiếp. Chúng tôi cần những người đồng hành tài năng, sáng tạo, sẵn sàng đi đầu và tạo nên những giá trị khác biệt.

Tuyển dụng

Bussines Development

FulltimeSenior

Project Planner

FulltimeSenior