Tuyển dụng

VILAS TECH hoạt động trong lĩnh vực truyền thông giải trí và sản xuất kỹ thuật số. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành công ty giải trí hàng đầu Việt Nam và tạo công ăn việc làm cho hàng triệu người.

Gia nhập VILAS TECH để trải nghiệm sự phát triển đột phá, tham gia vào việc sản xuất các sản phẩm kỹ thuật số tuyệt vời và đóng góp vào sứ mệnh của chúng tôi.

Tuyển dụng

Hiện đang chưa có thông tin tuyển dụng.
Hãy quay lại thường xuyên vì chúng tôi sẽ sớm mở ứng tuyển những vị trí mới.